反本兴敬,复古昭诚。礼容宿设,祀事孔明。华俎待献,崇碑丽牲。

充哉握,肃矣簪缨。其膋既启,豆既盈。庖丁游刃,葛卢验声。

多祉攸集,景福来并。

(仅供参考)拼音注释:

fan ben xing jing , fu gu zhao cheng 。 li rong su she , si shi kong ming 。 hua zu dai xian , chong bei li sheng 。 chong zai jian wo , su yi zan ying 。 qi 膋 ji qi , wo dou ji ying 。 pao ding you ren , ge lu yan sheng 。 duo zhi you ji , jing fu lai bing 。