藜阁王孙沙堤介弟,移来彩戟双双。功成身退,早撇却炎凉。

何必凌烟画就,开金谷、歌舞徜徉。但一壑,松风梦足,苔卧绿沉枪。

从他门户盛,编篱插棘,独坐霎阊。到天涯览古,百咏千觞。

更拟翻经入道,桃源口、借问渔郎。嗤当日,射生驰属,仗剑事先皇。

(仅供参考)拼音注释:

li ge wang sun , sha di jie di , yi lai cai ji shuang shuang 。 gong cheng shen tui , zao pie que yan liang 。 he bi ling yan hua jiu , kai jin gu 、 ge wu chang yang 。 dan yi he , song feng meng zu , tai wo lu chen qiang 。 cong ta men hu sheng , bian li cha ji , du zuo sha chang 。 dao tian ya lan gu , bai yong qian shang 。 geng ni fan jing ru dao , tao yuan kou 、 jie wen yu lang 。 chi dang ri , she sheng chi shu , zhang jian shi xian huang 。