寒著背雨凄凄,九陌无尘未有泥。
还是平时旧滋味,慢垂鞭袖街西。 (仅供参考)拼音注释:

qing han zhu bei yu qi qi , jiu mo wu chen wei you ni 。 hai shi ping shi jiu zi wei , man chui bian xiu guo jie xi 。