楚客青绮裘,售我紫凤图。且言观祥瑞,与子悬座隅。

裴回感客意,因以致我辞。不能朝阳高翔碧梧枝。

惜哉五章备,乃向缣素施。我图已在褐,颠倒随天吴。

殷勤谢客去,玩目非所娱。

(仅供参考)拼音注释:

chu ke qing qi qiu , shou wo zi feng tu 。 qie yan guan xiang rui , yu zi xuan zuo yu 。 pei hui gan ke yi , yin yi zhi wo ci 。 bu neng ming chao yang , gao xiang bi wu zhi 。 xi zai wu zhang bei , nai xiang jian su shi 。 wo tu yi zai he , dian dao sui tian wu 。 yin qin xie ke qu , wan mu fei suo yu 。