狂风卷尘一路,已残阳落处。

凄凄雁、哀断魂兮,唤我忧思千缕。

人未老、青丝染雪,红尘恨透成空度。

独伤悲回忆,三更总是惊寤。


不懂人心,恨逐世俗,只有初心苦。

豪情是、肠断心伤,深深伤与谁诉?

寄金樽、空楼只影,吟诗赋、字仇词怒。

到头来,疯境人讥,忧怀谁护?


河堤渔父,水上寒芦,悠然真是妒。

期别后、前尘放下,往事随风,瞬息人生,岂能再负。

悟尘在苦,消哀於忘,当知世事云烟矣,莫纠缠、往事朝和暮。

都将逝水,东流去去无声,飞花片片埋土。


与君怀释,浪那天涯,效古人诗步。

水山里、摘花饮露。

道骨禅心,今也修来,尘当隐去。

诗书作伴,琴棋为友,梅妻鹤子来偕老,做神仙、赏落花如雨。

吾今从此亡兮,癫影痴魂,弄箫狂赋。

(仅供参考)拼音注释:

kuang feng juan chen yi lu , yi can yang luo chu 。 qi qi yan 、 ai duan hun xi , huan wo you si qian lu 。 ren wei lao 、 qing si ran xue , hong chen hen tou cheng kong du 。 du shang bei hui yi , san geng zong shi jing wu 。 bu dong ren xin , hen zhu shi su , zhi you chu xin ku 。 hao qing shi 、 chang duan xin shang , shen shen shang yu shui su ? ji jin zun 、 kong lou zhi ying , yin shi fu 、 zi chou ci nu 。 dao tou lai , feng jing ren ji , you huai shui hu ? he di yu fu , shui shang han lu , you ran zhen shi du 。 qi bie hou 、 qian chen fang xia , wang shi sui feng , shun xi ren sheng , qi neng zai fu 。 wu chen zai ku , xiao ai yu wang , dang zhi shi shi yun yan yi , mo jiu chan 、 wang shi chao he mu 。 du jiang shi shui , dong liu qu qu wu sheng , fei hua pian pian mai tu 。 yu jun huai shi , lang na tian ya , xiao gu ren shi bu 。 shui shan li 、 zhai hua yin lu 。 dao gu chan xin , jin ye xiu lai , chen dang yin qu 。 shi shu zuo ban , qin qi wei you , mei qi he zi lai xie lao , zuo shen xian 、 shang luo hua ru yu 。 wu jin cong ci wang xi , dian ying chi hun , nong xiao kuang fu 。