邻郊翳森,呜咽不止。马遂于行,沿路奔行。

几时逝,方才至。炉丝如绵,炙食味鲜。

坐之宾席者,众修学成者士。明灭撒屋檐,反金烁明天。

翠发焉兮,恐之凋颜。忽雨而坠,星星一点。

雨霖纷纷而飞,彩英轻轻而跃。

忽恍然不现,延去之落霞。风雨相偎,伴湍清流。

过万仞山,破百丈悬。

羲初而足,光辉如玉,耀人间。月暮而止,清光似恢,恍不见。

蝉之凄切,燕之育雏,伴之。

劝君杯莫停!靖饮而不醒。

哀!此盛难却!莫茶代酒,揖之而饮。

忽飘飘然,魂惊魄暝。
几时见辔,而不唯诺。

葭之悠悠,何而不愁?荡破重云数百层!欪起五岳引山崩!泪湿布罗,怀其故秋。

安牧鹤鹿且炊烟,何时不见亲邑倩?猿声声哀,古往至今。

兜鍪未休,安得闲言?铩羽无反,蹉跎无路。阮咸追婢,不顾规贤。

冯唐李广,生且暗光。

屡觐终不得意,安能其欲为焉?花繁向秀,竹直冲天。

半库藏书,学而有所。

莫欺少无耻!莫欺老无志!终有所成!
魂动而惊,起时哕嗟。

目终之幻,终将归无。

酒酣众者,颓笙乱筹。烛光隐隐,酒香溢溢。

故向宾辞至,故自马向西!

(仅供参考)拼音注释:

lin jiao yi sen , wu yan bu zhi 。 ma sui yu xing , yan lu ben xing 。 ji shi shi , fang cai zhi 。 lu si ru mian , zhi shi wei xian 。 zuo zhi bin xi zhe , zhong xiu xue cheng zhe shi 。 ming mie sa wu yan , fan jin shuo ming tian 。 cui fa yan xi , kong zhi diao yan 。 hu yu e zhui , xing xing yi dian 。 yu lin fen fen e fei , cai ying qing qing e yue 。 hu huang ran bu xian , yan qu zhi luo xia 。 feng yu xiang wei , ban tuan qing liu 。 guo wan ren shan , po bai zhang xuan 。 xi chu e zu , guang hui ru yu , yao ren jian 。 yue mu e zhi , qing guang si hui , huang bu jian 。 chan zhi qi qie , yan zhi yu chu , ban zhi 。 quan jun bei mo ting ! jing yin e bu xing 。 ai ! ci sheng nan que ! mo cha dai jiu , yi zhi e yin 。 hu piao piao ran , hun jing po ming 。 ji shi jian pei , e bu wei nuo 。 jia zhi you you , he e bu chou ? dang po zhong yun shu bai ceng ! 欪 qi wu yue yin shan beng ! lei shi bu luo , huai qi gu qiu 。 an mu he lu qie chui yan , he shi bu jian qin yi qian ? yuan sheng sheng ai , gu wang zhi jin 。 dou mou wei xiu , an de xian yan ? sha yu wu fan , cuo tuo wu lu 。 ruan xian zhui bi , bu gu gui xian 。 feng tang li guang , sheng qie an guang 。 lu jin zhong bu de yi , an neng qi yu wei yan ? hua fan xiang xiu , zhu zhi chong tian 。 ban ku cang shu , xue e you suo 。 mo qi shao wu chi ! mo qi lao wu zhi ! zhong you suo cheng ! hun dong e jing , qi shi hui jie 。 mu zhong zhi huan , zhong jiang gui wu 。 jiu han zhong zhe , tui sheng luan chou 。 zhu guang yin yin , jiu xiang yi yi 。 gu xiang bin ci zhi , gu zi ma xiang xi !