庚子已过历岁怛,国民五千罹难罚。
迷茫辛丑舴艋陋,崭新风华江山霞。
复临诞辰亲戚贺,正值元旦团圆遝。
犹思大清雪恨遥,勿忘国耻振中华!
 
怛:痛苦
五千国民:迄今为止,中国已死五千人。
罹:遭受。
迷茫:指辛丑年前路茫茫。
舴艋:小船,指我们本身,本我之力。
霞:色彩艳丽,指江山如画。
遝:到,达到。指亲戚团圆已实现。
雪:洗刷(仇恨)。

(仅供参考)拼音注释:

geng zi yi guo li sui da , guo min wu qian li nan fa 。 mi mang xin chou ze meng lou , zhan xin feng hua jiang shan xia 。 fu lin dan chen qin qi he , zheng zhi yuan dan tuan yuan 遝 。 you si da qing xue hen yao , wu wang guo chi zhen zhong hua ! da : tong ku 。 wu qian guo min : qi jin wei zhi , zhong guo yi si wu qian ren 。 li : zao shou 。 mi mang : zhi xin chou nian qian lu mang mang 。 ze meng : xiao chuan , zhi wo men ben shen , ben wo zhi li 。 xia : se cai yan li , zhi jiang shan ru hua 。 遝 : dao , da dao 。 zhi qin qi tuan yuan yi shi xian 。 xue : xi shua ( chou hen ) 。