长房心善壶神现,
对饮终阳各一觥。 
费氏未知仙者意,
始皇难懂不衰名。 
无争方寸天地
色空须臾是永生。 
劝友莫求强欲道
到头更觉命仍轻。

(仅供参考)拼音注释:

chang fang xin shan hu shen xian , dui yin zhong yang ge yi gong 。 fei shi wei zhi xian zhe yi , shi huang nan dong bu shuai ming 。 wu zheng fang cun cheng tian di , se kong xu yu shi yong sheng 。 quan you mo qiu qiang yu dao , dao tou geng jue ming reng qing 。