离情,萧萧瑟瑟,西风又蹙蛾眉。今宵分袂处,海棠亲见,都有泪花

瑶阶还独立,趁佳晨、带露刚宜。助新妆、遥天一碧,曲沼双埼。

相思。丛丛桂影,新来又、雁语迷离。赤阑围素梦,倩谁扶月起,作弄娇痴。

好秋轻过了,敛芳魂、雪压霜欺。待明年、云罗翠缬,小院春晖。

(仅供参考)拼音注释:

ban li qing , xiao xiao se se , xi feng you cu e mei 。 jin xiao fen mei chu , hai tang qin jian , du you lei hua 。 yao jie hai du li , chen jia chen 、 dai lu gang yi 。 zhu xin zhuang 、 yao tian yi bi , qu zhao shuang 埼 。 xiang si 。 cong cong gui ying , xin lai you 、 yan yu mi li 。 chi lan wei su meng , qian shui fu yue qi , zuo nong jiao chi 。 hao qiu qing guo le , lian fang hun 、 xue ya shuang qi 。 dai ming nian 、 yun luo cui xie , xiao yuan chun hui 。