阑干沈沈斜倚云屏烛影深。看取红酥浑欲滴,凤文双结是同心

(仅供参考)拼音注释:

bi lan gan wai ye shen shen , xie yi yun ping zhu ying shen 。 kan qu hong su hun yu di , feng wen shuang jie shi tong xin 。