己未一月三日时在辰,处处村旗社鼓赛迎春

天公故意施狡狯,大屯山上一夜雪花铺如银。大屯之山高接天,上有姑射之神仙

珠宫贝阙缥缈不知几万千。飞鸟不敢过,穷鸱挟愁坐。

流云行复止,万木喑不峙。苍崖分寸不可梯,长天寥廓海为低。

势将跨鹤凌空去,下视九州万国片片划玻璃。嗟余一身如萍寄,随风飘荡任东西

此时此景杯在手,得不快饮酣如泥。呜呼,得不快饮酣如泥。

(仅供参考)拼音注释:

ji wei yi yue san ri shi zai chen , chu chu cun qi she gu sai ying chun 。 tian gong gu yi shi jiao kuai , da tun shan shang yi ye xue hua pu ru yin 。 da tun zhi shan gao jie tian , shang you gu she zhi shen xian 。 zhu gong bei que piao miao bu zhi ji wan qian 。 fei niao bu gan guo , qiong chi xie chou zuo 。 liu yun xing fu zhi , wan mu yin bu zhi 。 cang ya fen cun bu ke ti , chang tian liao kuo hai wei di 。 shi jiang kua he ling kong qu , xia shi jiu zhou wan guo pian pian hua bo li 。 jie yu yi shen ru ping ji , sui feng piao dang ren dong xi 。 ci shi ci jing bei zai shou , de bu kuai yin han ru ni 。 wu hu , de bu kuai yin han ru ni 。