匹夫意气手刃甘心可惜轵里辈,重利趋黄金

(仅供参考)拼音注释:

pi fu zhong yi qi , shou ren suo gan xin 。 ke xi zhi li bei , zhong li qu huang jin 。