夫容倒垂作奇石,春流日漱灵根白。下削云肤几千尺,东宕鸟啼西宕闻。

云窗雾阁参差分,美人离立锦绣裙。振衣直出烟萝上,翳竹盘松各殊状。

万壑千岩郁相向,蜡屐颇愧阮步兵。安得秋携双玉笙,云石峰头吹月明。

千秋高举寻遐契,流水浮云世事。樵风可乘休入市,廿年心力未著书。

名山笑我当何如,白头与子来结庐。

(仅供参考)拼音注释:

fu rong dao chui zuo qi shi , chun liu ri shu ling gen bai 。 xia xiao yun fu ji qian chi , dong dang niao ti xi dang wen 。 yun chuang wu ge can cha fen , mei ren li li jin xiu qun 。 zhen yi zhi chu yan luo shang , yi zhu pan song ge shu zhuang 。 wan he qian yan yu xiang xiang , la ji po kui ruan bu bing 。 an de qiu xie shuang yu sheng , yun shi feng tou chui yue ming 。 qian qiu gao ju xun xia qi , liu shui fu yun kan shi shi 。 qiao feng ke cheng xiu ru shi , nian nian xin li wei zhu shu 。 ming shan xiao wo dang he ru , bai tou yu zi lai jie lu 。