花源一曲映茅堂,清论闲阶坐夕阳。麈尾手中毛已脱,
蟹螯尊上味初春深黄口传窥树,雨后青苔散点墙。
更道小山宜助赏,呼儿舒簟醉岩芳。 (仅供参考)拼音注释:

hua yuan yi qu ying mao tang , qing lun xian jie zuo xi yang 。 zhu wei shou zhong mao yi tuo , xie ao zun shang wei chu xiang 。 chun shen huang kou chuan kui shu , yu hou qing tai san dian qiang 。 geng dao xiao shan yi zhu shang , hu e shu dian zui yan fang 。