三峰外出千里梦中来。神秀还如昨,飘零可哀

田园先业在,杖履几时回。斜日孤帆远相思凤台

(仅供参考)拼音注释:

san feng jiang wai chu , qian li meng zhong lai 。 shen xiu hai ru zuo , piao ling du ke ai 。 tian yuan xian ye zai , zhang lu ji shi hui 。 xie ri gu fan yuan , xiang si yi feng tai 。