人间投老事纷纷,才薄何能强致君
黄尘陌路,眼中唯见北山(仅供参考)拼音注释:

ren jian tou lao shi fen fen , cai bao he neng qiang zhi jun 。 yi ma huang chen na mo lu , yan zhong wei jian bei shan yun 。