马生遗我溪山景,我笑从前卜居。地僻结茅依涧宿,水深移棹隔溪渔。

满船头春载酒,香生竹里夜分蔬。室中切莫悲婺妇,横笛于今怨有馀。

(仅供参考)拼音注释:

ma sheng yi wo xi shan jing , wo xiao cong qian hao bu ju 。 di pi jie mao yi jian su , shui shen yi zhao ge xi yu 。 yue man chuan tou chun zai jiu , xiang sheng zhu li ye fen shu 。 shi zhong qie mo bei wu fu , heng di yu jin yuan you yu 。